10 สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ในการเดินทางไปต่างประเทศนั้นเราควรเตรียมตัวให้พร้อมและ 10 สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

1.พาสปอร์ต
2.เช็คสภาพอากาศก่อนเดินทาง
3.ภาษาการสื่อสาร เราควรทราบและศึกษาประโยคที่เอาตัวรอดได้
4.เงิน ค่าเงินในประเทศที่เราจะไปเที่ยวนั้นเราต้องศึกษาและตรวจเช็คให้ดี
5.ข้อมูลการท่องเที่ยว แผนที่ขนส่งมวลชน
6.อาหารการกิน
7.เสื้อผ้า ดูสภาพอากาศและเตรียมให้พอดีกับจำนวนวัน
8.ที่พัก ถ้าเราไม่มีญาติก็ควรจองที่พักก่อนไว้ล่วงหน้า
9.ซิมการ์ดและอินเทอร์เน็ต เอาไว้ติดต่อสื่อสาร
10.เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม ก่อนออกเดินทางควรสังเกตตนเองด้วยว่าป่วยหรืไม่